2014. október 24., péntek

Szeretlek édes IstenemÉn
Istenem,
mennyei Atyám,
add meg nekem minden kegyelem közt a legnagyobbat,
hogy az Urat teljes szívvel szeretni tudjam.
Nemcsak mint „Mestert”,
mint ,,Megváltót”
vagy az ,,édes Üdvözítőt'' úgy általában,
hanem Őt magát személyesen, elevenen és megtestesült valóságában!
Úgy, ahogyan legigazibb és legkedvesebb barátomat,
aki ismeri minden gondolatomat,
akivel megoszthatom minden örömömet és bánatomat.
De még annál is jobban,
hiszen Ő a te egyszülött Fiad is, az örök Logosz,
aki minden idők előtt születik, aki egylényegű Veled.
Tudom, Istenem,
hogy magamtól nem tarthatok igényt
ilyen szeretetre
a Te szent Fiad iránt,
de Te benne teremtettél engem,
és azért küldted el a földre,
hogy kinyilatkoztassa a Te mindent felülmúló, kimondhatatlan szeretetedet.
Általa első és legnagyobb ajándékul a Szentlelket is megadtad,
hogy Őbenne tudjalak viszontszeretni Téged.
Újítsd meg hát szívemben a Szentlélek ajándékát,
hogy értelmem, szívem, akaratom teljes odaadásával szeressem Őt,
s az evangélium minden sorát olyan mohósággal,
a szeretetnek olyan egzisztenciális, szent szorongásával olvashassam,
mint annak a levelét, aki számomra mindenki másnál fontosabb,
aki szívemnek mindennél kedvesebb,
akivel egyszer s mindenkorra összekötöttem az életemet.
S add, hogy végül,
a szeretet tisztulásának rettenetes szenvedései
és szívem sötétségét megvilágosító tapasztalatai után
egy szép napon majd hitelesen
mondhassam ki a szót:
Jézus,én Jézusom.
Ámen

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése